• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ศรัณย์ องค์ชัยวัฒนะ
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ

วุฒิการศึกษา

    • - 2546-2552 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2552-2554 : กรมแพทย์ศาสตร์ทหารเรือ โรงพยาบาลสิริกิติ์
    • - 2534-2558 : ศัลกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม