• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วิศรุต อภิกิจเมธา
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา-มะเร็งนรีเวชวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553
    • - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2558
    • - อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2561

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง