• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วิศรุต อภิกิจเมธา
ศูนย์สุขภาพหญิง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวชวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553
    • - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2558

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพหญิง