• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วิพัชร พันธวิมล
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ-Electrophysiologist

วุฒิการศึกษา

  • - 2537 – 2543 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • - 2553 – 2555 : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • - 2548 – 2551 : อายุรศาสตร์ทั่วไป Queen’s Medical Center, St. Francis Medical Center, UH JABSOM, USA
  • - 2553 – 2555 : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • - 2562 – 2563 : อนุสาขาสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ University of Tsukuba, Japan

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก