• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วิชญ์พล ผกาวรรณ
ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2557
    • - General Physician โรงพยาบาลอุดรธานี ปี 2560
    • - Emergency resident มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2563

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ