• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วิกรม เจนเนติสิน
ศูนย์มะเร็ง และโรคเลือด

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด

วุฒิการศึกษา

    • - 2550 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • - 2554 : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • - 2556 : วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2563 : Certificate of Achievement : Cancer Genomics & precision Oncology & Immuno-Oncology/Harvard Medical School

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์