• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วาริท จาติเสถียร
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์และดูกและข้อ-เวชศาสตร์การกีฬา

วุฒิการศึกษา

    • - 2546-2552 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • - 2552-2553 : แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลวชิรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
    • - 2555-2559 : ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
    • - 2560-2561 : เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ