• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วาทิศ นิยมการ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบการหายใจ

วุฒิการศึกษา

    • - 2551-2557 : แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2557-2558 : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
    • - 2558-2561 : กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    • - 2561-2563 : โรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก