• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วันปรีดี ตันเสนีย์
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมอุบัติเหตุ

วุฒิการศึกษา

    • - 2539-2544 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
    • - 2554-2546 : โรงพยาบาลค่ายนเรศวร, โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์
    • - 2546-2550 : โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้าศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม