• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วัชชิระ ตีระพิพัฒนกุล
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

วุฒิการศึกษา

    • -พ.ศ. 2526 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
    • -พ.ศ. 2535 : วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
    • -พ.ศ. 2546 : วุฒิบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตรวจสุขภาพ