• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วศิน วิจิตรปรีดา
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-ข้อสะโพกและข้อเข่า

วุฒิการศึกษา

    • -พ.ศ.2556 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
    • -พ.ศ.2563 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาออร์โธปิดิกส์ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
    • -พ.ศ.2564 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาบูรณสภาพข้อสะโพกและข้อเข่า ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ