• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วรมันต์ ไวดาบ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรคระบบทางเดินหายใจ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
  • - กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
  • - เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2547
  • - กุมารเวชศาสตร์ ปี 2546
  • - Pediatric Infectious Diseases Specialist

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก