• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วรมันต์ ไวดาบ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

วุฒิการศึกษา

  • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์กรุงเทพมหานครสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2542
  • - กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2551
  • - เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2547
  • - กุมารเวชศาสตร์ ปี 2546
  • - Pediatric Infectious Diseases Specialist

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก