• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
ร.ต.อ.นพ.วรพล เจริญพร
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้านหน่วยศัลยกรรมรยางค์ส่วนบนเเละจุลศัลกรรมเสริมสร้าง

วุฒิการศึกษา

  • - 2555-2549 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - 2555-2556 : สำเร็จการเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • - 2556-2560 : แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • - 2560-2561 : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยามหิดล
  • - กรรมการชมรมศัลยเเพทยทางมือเเห่งประเทศไทย 2020
  • - กรรมการราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 2021
  • - Visiting scholar at David Geffen School of Medicine, UCLA, USA 2014
  • - Visiting scholar at Pulvertaft Hand Centre, Royal Derby Hospital, Uk 2016
  • - Certificate IBRA seminar and workshop of the Trauma and the reconstruction of the upper limb, South Korea 2019
  • - Certificate of FIFA diploma in football medicine 2020

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ