• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.วรพจน์ ศรีมานันท์
ศูนย์ตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เกียรตินิยมอันดับสอง ปี 2551
    • - Diploma board of ophthalmologist 2014
    • - Fellowship in pediatric and strabismus ophthalmologist 2015
    • - Fellowship in neuro-ophthalmologist 2016

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา