• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.รัตนรัฐ อินทรัตน์
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2551
    • - สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ปี 2561

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง