• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

วุฒิการศึกษา

    • - 2552-2556 : วทบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
    • - 2553-2557 : จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก