• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.รัฐวัลลภ โสมะนันทน์
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • -2552 : แพทยศาสาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    • -2558: วุฒิบัตรสาขากุมารเวช โรงพยบาลภูมิดล อดุลยเดช
    • -2562 : วุฒิบัตรอนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก