• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ภคพล ใสสะอาด
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ. 2554 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพและวชิรพยาบาล
    • - พ.ศ. 2561 : วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม