• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พรชัย สหชัยรุ่งเรือง
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2542
    • - ประสาทศัลยศาสตร์ ปี 2547
    • - Microsurgery

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง