• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พนิต ทักขิญเสถียร
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ

วุฒิการศึกษา

    • - 2552 : คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    • - 2552-2553 : กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
    • - 2556-2558 : กุมารเวชศาตร์โรคติดเช้ือโรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก