• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พงษ์เทพ อังกุรานันท์
ศูนย์สุขภาพเด็ก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528
    • - กุมารเวชศาสตร์ ปี 2534
    • - ทั่วไป

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก