• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พงษ์วัฒน์ พลพงษ์
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต ศิริราชพยาบาล ปี 2545
    • - ประสาทศัลยศาสตร์ ปี 2553
    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต ปี 2545

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง