• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.พงศกรณ์ ไชยสุรินทร์
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู

วุฒิการศึกษา

    • - ปี 2557 แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เกียรตินิยมอันดับ 1
    • - ปี 2562 แพทยศาสตร์ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู