• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปโยธร เดชะรินทร์
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทและรังสีร่วมรักษาระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - 2545-2557 : แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุงกุฎเกล้า
    • - 2551-2552 : โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต
    • - 2552-2557 : ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า
    • - 2560-2562 : รังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง