• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปิยศักดิ์ ทหราวานิช
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมเต้านม

วุฒิการศึกษา

    • - 2536-2542 : แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
    • - 2542-2544 : โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี กรมแพทย์ทหารบก
    • - 2544-2548 : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมการแพทย์ทหารบก
    • - 2553-2554 : หน่วยศัลยกรรม ศีรษะ คอ เต้านม ศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม