• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปรเมศวร์ วงศ์ประเสริฐ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

วุฒิการศึกษา

    • - 2545-2551 : แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
    • - 2554-2557 : กุมารเวชศาตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
    • - 2558-2560 : กุมารเวชศาตร์ ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก