• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปริญ ทัศนาวิวัฒน์
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2544 : แพทยศาตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมุงกุฏเกล้า
    • - พ.ศ.2546 : สาขาศัลยศาสตร์ รพ.พระมุงกุฏเกล้า
    • - พ.ศ.2554 : วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริราช

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม