• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ปฐมคม เปรื่องประเสริฐ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์ โรคไต

วุฒิการศึกษา

    • - 2542-2547 : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    • - 2552-2554 : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - 2555-2556 : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก