• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

วุฒิการศึกษา

    • - MD ( Doctor of Medicine ), First class honour ศิริราชพยาบาล ปี 2543
    • - ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล ปี 2549
    • - ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศิริราชพยาบาล ปี 2551
    • - Clinical fellow in Cardiothoracic transplantation Papworth hospital, Cambridge, United Kingdom ปี 2560

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก