• ไทย
 • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.บัญญพนต์ สุขประพฤติ

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
  • - Cardiac MRI, Wake Forest School of Medicine, North Carolina, USA
  • - Cardiology มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช ปี 2552
  • - Internal Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
  • - Cardiac MRI

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ