• ไทย
 • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.บัญญพนต์ สุขประพฤติ
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางด้าน Cardiology MRI

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2546
  • - Cardiac MRI, Wake Forest School of Medicine, North Carolina, USA
  • - Cardiology มหาวิทยาลัยมหิดล ศิริราช ปี 2552
  • - Internal Medicine จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2550
  • - Cardiac MRI

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย