• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.นิธิคุณ บุญอิ้ง
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

วุฒิการศึกษา

    • - 2545-2551 : แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
    • - 2557 : วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
    • - 2562 : วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ราชวิทยาลัยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม