• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.นิติ เมธีศิริวัฒน์
ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2544
    • - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี 2550

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุ