• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.นันทชัย สุรวัติเสถียร
ศูนย์ตา

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางจักษุวิทยา จอตาและวุ้นตา

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปี 2556
    • - แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสมุทรสาคร ปี 2558
    • - จักษุวิทยา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปี 2562
    • - จอตาและวุ้นตา จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ปี 2564

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตา