• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.นฤดล ใหญ่สาร
ศูนย์โรคระบบสมอง

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยสารคาม ปี 2555
    • - ประสาทศัลยศาสตร์ ปี 2562

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง