• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธีระ ผาติไกรศรี
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

วุฒิการศึกษา

    • -2535 : แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยรังสิต
    • -2561 : วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี
    • -2564 : วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก