• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ความชำนาญพิเศษ

  • - ศูนย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ตรวจสุขภาพ