• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธาวิต เจริญโสภา
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์และดูกและข้อ-เวชศาสตร์การกีฬา

วุฒิการศึกษา

    • - 2540-2546 : แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
    • - 2549-2552 : orthopedics โรงพยาบาลเลิดสิน
    • - 2553-2554 : เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ