• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธัญนพ โชติวนาวรรณ
ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2547
    • - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ ศิริราชพยาบาล ปี 2553
    • - อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ปี 2554

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก