• ไทย
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธัช จิตไมตรีเดชสกุล

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์