• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธนกร ตะรุโณทัย
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์และดูกและข้อ-เวชศาสตร์การกีฬา

วุฒิการศึกษา

    • - 2547-2553 : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • - 2554-2556 : ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสระบุรี
    • - 2556-2560 : ออร์ปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า
    • - 2561-2562 : เวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลพระมุงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ