• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธณัฐ วิทยานุลักษณ์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านรังสีร่วมรักษาของลำตัว

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2549
    • - Body Intervention (Certificate) ปี 2014
    • - General Radiology (Diploma) ปี 2013
    • - Body Intervention

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย