• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ธณัฐ วิทยานุลักษณ์

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2549
    • - Body Intervention (Certificate) ปี 2014
    • - General Radiology (Diploma) ปี 2013
    • - Body Intervention

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ