• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ทัศนะ นภาพงศ์สุริยา
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

วุฒิการศึกษา

    • - พ.ศ.2553 : แพทยศาสตร์บัณฑิต รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2560 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
    • - พ.ศ.2564 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาการผ่าตัดส่องกล้อง รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม