• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ทรงพล ฉันทโรจน์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บัณฑิต โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2556
    • - Neurology Intervention โรงพยาบาลรามาธิบดี (กำลังศึกษา)
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563
    • - รังสีร่วมรักษาระบบประสาท (กำลังศึกษา)

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย