• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณัฐ วิมลศิริ
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

    • - แพทยศาสตร์บันฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี 2554
    • - ภาพวินิจฉัยระบบประสาท คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2561
    • - รังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2559
    • - ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย