• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณัฐภัทร รุจีรไพบูลย์
ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

วุฒิการศึกษา

    • -พ.ศ. 2558 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    • -พ.ศ. 2562 : วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    • -พ.ศ. 2564 : วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร