• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณัฐพล อุฬารศิลป์
ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ความชำนาญพิเศษ

 • - แพทย์เฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย-ภาพวินิจฉัยระบบประสาท

วุฒิการศึกษา

  • - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2553
  • - Neurointervention โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2563
  • - Stroke มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2561
  • - Neuro Med ปี 2559
  • - Stroke and Neurointervention

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์รังสีวินิจฉัย