• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณัฐพล อภิกิจเมธา
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม