• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณัฐพล อภิกิจเมธา
ศูนย์ศัลยกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง

วุฒิการศึกษา

    • - 2550-2556 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    • - 2556-2557 : โรงพยาบาลชลบุรี
    • - 2557-2561 : ศัลกรรมทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี
    • - 2562-2563 : minimally invasive surgery โรงพยาบาลตำรวจ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ศัลยกรรม