• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณัฐกิตติ์ ชวประดิษฐ์
ศูนย์อายุรกรรม

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

วุฒิการศึกษา

    • - 2550-2555 : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
    • - 2556-2556 : โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
    • - 2557-2559 : อายุรกรรม โรงศูนย์ขอนแก่น
    • - 2560-2561 : อายุรกรรมโรคติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์อายุรกรรม