• ไทย
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ณรงค์ เสรีศิริขจร
ศูนย์ หู คอ จมูก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก และไซนัส

วุฒิการศึกษา

    • -2535 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล รพ. รามาธิบดี
    • -2535 : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช
    • -2543 : ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการแพทย์คลินิก สาขา โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล รพ.ศิริราช
    • -2539 : ปริญญาโท สาขา Master of Public Health, School of Public Health and Tropical Medicine มหาวิทยาลัย Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ หู คอ จมูก