• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ชุมพล คคนานต์
ศูนย์โรคระบบสมอง

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านประสาทศัลยศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • -เเพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
    • -วุฒิบัตร สาขาประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    • -วุฒิบัตรเเพทย์ต่อยอดผ่าตัดกระดูกสันหลัง มหาวิทยาลัยเทคนิคอล ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ มิวนิค ประเทศเยอรมนี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์โรคระบบสมอง