• ไทย
  • อังกฤษ
ติดต่อฉุกเฉิน 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ชาติชัย อติชาติ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

วุฒิการศึกษา

    • - แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2528

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก