• ไทย
  • อังกฤษ
เรียกรถพยาบาล 0 2483 9944 CALL CENTER 0 2483 9999
นพ.ชาติชัย อติชาติ
ศูนย์สุขภาพเด็ก

ความชำนาญพิเศษ

  • - แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์

วุฒิการศึกษา

    • -2522-2528 : คณะแพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล
    • -2532-2535 : กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยบาลรามาธิบดี

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลาออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิิตย์

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์สุขภาพเด็ก